Archives: in vitro

Finansowanie in vitro

Wiadomość o bezpłodności jest niezwykle ciężka do przyjęcia. Dla wielu osób jest ona równoznaczna z utratą czegoś niezwykle ważnego. Niemniej, obecny niezwykle dynamiczny rozwój medycyny sprawił, że takie osoby nie są pozostawiane same.