Archives: przyczyny przerostu prostaty

Przerost prostaty

Podobnie jak kobiety, także mężczyźni po przekroczeniu wieku średniego zagrożeni są chorobami narządów płciowych, zwłaszcza nowotworami. Należy do nich przerost prostaty.